We use cookies to ensure our website works properly and to collect statistics about users so we can improve the website. Some may have been set already. By using this website you agree to our terms of use and the use of cookies during your visit.

Hieronder staat een korte uitleg over de termen die op deze website gebruikt worden. Meer informatie kunt u opvragen bij uw rasvereniging.

COI en AVK

COI - Coëfficiënt Of Inbreeding:
De COI is de berekening van de mate van inteelt, een percentage dat de waarschijnlijkheid aangeeft dat beide genen van een paar identiek zijn. Deze berekening kijkt of de voorouders familie van elkaar zijn. Voor een ouder/kind paring is deze waarde bijvoorbeeld 25%, een halfbroer/zus of grootvader/kleinkind paring geven een waarde van 12,5%, enzovoort. Hoe lager deze waarde is, hoe beter. Deze formule houdt rekening met de plaats van een voorouder in de stamboom. Idealer wijze zou de COI over 10 generaties berekend moeten worden. Deze waarde berekenen wij real-time, de berekende waarde omvat dus alleen de voorouders in deze database.


U kunt ook met een "proefparing" een "virtuele stamboom" maken.

AVK - Ahnen Verlust Koefficient:
Dit percentage geeft het aantal unieke voorouders aan in een stamboom en geeft dus ook de mate van inteelt aan. Een waarde van 100% betekent dat er geen enkele voorouder meer dan één keer in de stamboom voorkomt. Voorbeeld: in een stamboom van 5 generaties kunnen maximaal 62 voorouders staan. Als er 4 voorouders meer dan een keer in de stamboom voorkomen dan blijven er 58 unieke voorouders over. 58/62 geeft een AVK van 93,5%. Een waarde boven de 85% (berekend over minimaal 5 generatie) wordt als ideaal gezien. Er wordt geen rekening gehouden met voorouders die niet in deze database staan geregistreerd.

 

Oogziekten:

GPRA - General Progressive Retinal Atrophy:
Erfelijke oogziekte in vele rassen waaronder de Cocker, met grote variëteit in aanvang vanaf 18 maanden tot 7 jaar. Dit begint met nachtblindheid en leidt later tot algehele blindheid. GPRA vererft via een autosomaal recessief gen. Hiervoor bestaat een gen-test.

MPP - Persistant Pupillary Membranes:
Persisterende bloedvat-resten in de voorste oogkamer van het oog welke normaal zouden moeten verdwijnen na de geboorte. Deze draden vormen een brug tussen iris en iris, tussen iris en cornea, tussen iris en de lens of ze vormen een vlek in de voorste oogkamer. Bij de laatste drie soorten kan de hond geheel of gedeeltelijke blind zijn.

PHTVL/PHPV:
Afwijking van het oog waarbij de bloedvaten die een rol spelen bij de voeding van de achterzijde van de lens achterblijven. De ernst wordt in graden aangegeven:
- Graad 1: lichte vorm, meestal in 1 oog, kleine restjes.
- Graad 2-6 : toename in ernst, in beide ogen, lagen van gekleurd littekenweefsel aan de achterkant van de lens. De lens kan misvormd zijn en kan symptomen van cataract geven.

Macroblepharon:
Vergrote oogspleet, kan oog-ontstekingen veroorzaken.

Ectropion:
Het naar buiten rollen van het ooglid, wat kan leiden tot oogirritatie.

Entropion:
Het naar binnen rollen van het ooglid, wat kan leiden tot oogirritatie.

Cataract:
Lensvertroebeling in een of twee ogen over een deel van de lens of over de complete lens. Complete cataract leidt tot blindheid. Men moet zorgvuldig kijken of het gaat om een erfelijke vorm van cataract, of om een vorm van cataract die veroorzaakt is door trauma van het oog, ontstekingen, metabole ziekten, MPP, persisterende hyaloid, voedingstekorten of andere oorzaken.

Cataract kan worden geclassificeerd naar leeftijd van aanvang:
- Congenitale cataract: aangeboren cataract, aanwezig vanaf de geboorte
- Ontwikkelings cataract: ontwikkelt zich vroeg in het leven
- Seniel of ouderdomscataract: bij honden ouder dan 6 jaar

En bij de locatie van de vertroebeling op de lens:
- Anterior Cortex
- Posterior Cortex
- Equatorial Cortex
- Anterior Sutures
- Posterior Sutures
- Nucleus

Distichiasis:
Een distichia is een wimperhaar op een abnormale plaats op de ooglidrand.

Ectopis Cilia:
Een ectopis cilia is een speciaal type distichiasis. De wimperhaar steekt door het bindvlies in de richting van het oog, meestal in het midden van het bovenste ooglid.

Coloboma:
Een gat in een van de structuren van het oog dat aanwezig is bij de geboorte. Het kan veroorzaakt worden als de spleet in het vaatvlies tussen 2 onderdelen van het oog zich niet volledig sluit na de geboorte. Coloboma kan in een of twee ogen voorkomen.

RD Retinale Dysplasie:
Abnormale ontwikkeling van het netvlies aanwezig vanaf de geboorte. Komt in 3 vormen voor:
- Plooien: lineair, driehoekig, gebogen vouwen van het netvlies.
- Geografisch: een onregelmatig gevormde gebied van abnormale retinale ontwikkeling, niet veroorzaakt door simpele vouwen.
- Netvliesloslating: een van de hierboven beschreven vormen van retinadysplasie waarbij het netvlies loslaat.

Gonio (goniodysgenese)

 

HD - Heupdysplasie:

Dit is een abnormale ontwikkeling van het heupgewricht. Het kan leiden tot kreupelheid, in ernstige gevallen tot pijn of in minder ernstige gevallen nauwelijk merkbare symptomen geven. HD vererft polygeen (meerdere genen zijn betrokken bij de ontwikkeling). Of een dier HD zal ontwikkelen wordt ook beïnvloed door externe factoren zoals dieet en lichaamsbeweging.

HD conversie table vanuit andere landen:

Ofa FCI BVA (total score) Oud
Excellent A1 0-4 (no > 3/hip) -
Good A2 5-10 (no > 6/hip) -
Fair B1 11-18 TC
Borderline B2 19-25 TC
mild C 26-35 +/-
moderate D 36-50 +
Severe E 51-106 +